ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Γενικές Διατάξεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#4 Χαρά 21-10-2016 19:22
Η Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας αποτελεί ένα έργο που όσοι ασχολούνται με τα δασικά οικοσυστήματα θεωρούμε αναγκαίο και ζητούμε την άμεση θεσμοθέτησή του. Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου, το πολύχρονο της νομοθεσίας, η εξέλιξη των αναγκών, αλλά και η ανάγκη να υιοθετηθούν Ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετήματα σήμερα έχουν δημιουργήσει ένα κυκεώνα Νόμων, Διαταγμάτων και Αποφάσεων που ελάχιστοι μπορούν να ισχυριστούν ότι γνωρίζουν.
Ακόμα και στην παρούσα προσπάθεια θα πρότεινα να γίνει πιο εύχρηστη, αξιολογώντας και αφαιρώντας παλαιότερα και δύσχρηστα Νομοθετήματα, που μπορούν να μη συμπεριληφθούν (όπως π.χ. το Π.Δ 1928),
Η Δασική Υπηρεσία για να επιτύχει το σκοπό της απαιτεί ένα σαφές και εύχρηστο εργαλείο.
#3 WWF Ελλάς 21-10-2016 07:59
(α) Όπως έχει κριθεί νομολογιακά, ο καθορισμός των ορίων οικισμών με βάση τις διατάξεις του π.δ. της 24.4.-3.5.1985, δεν έχει το νόημα ότι δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν συμπεριληφθεί στα σχέδια αυτά (παράνομα ή από παραδρομή) εξαιρούνται από την δασική νομοθεσία. Όπως έχει κριθεί, «ο ν. 998/1979 έχει πεδίο εφαρμογής σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών που καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του από π.δ. «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους», δεδομένου ότι με την οριοθέτηση αυτή δεν εγκρίνεται σχέδιο πόλεως με τον καθορισμό οικοδομικών τετραγώνων. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές νομίμως εκδίδεται πράξη αναδασώσεως, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων…» (ΣΤΕ 2893/2004, βλ. και ΣΤΕ 4463/2013, 3190/2012, 4539/2011). Το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί από την κωδικοποίηση.

(β) Στο άρθρο 3 παρ. 7 ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα, για τα εκτός σχεδίου ακίνητα με νόμιμη οικοδομική άδεια πριν την 11.6.1975, αναφέρεται ότι «δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια». Προφανώς, η βεβαίωση αυτή εξακολουθεί να απαιτείται για κάθε επέμβαση στο μέρος του ακινήτου που διατηρεί τον δασικό του χαρακτήρα : άλλωστε, κατά την ίδια διάταξη, «δεν κηρύσσεται αναδασωτέα» μόνο η «επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης», ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια υπάγεται στις κείμενες διατάξεις.

(γ) Όσον αφορά την αναφορά στο β.δ. της 7/14.8.1967 «περί εγκαταστάσεων προς παραθερισμόν» (Δ’ 101), θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνει όρια αρτιότητας (μόνο ορισμένες αποστάσεις και ύψη), αφορά μόνο προσωρινές (λυόμενες) εγκαταστάσεις πολύ μικρού μεγέθους (50 τετραγωνικά), και δεν συνεπάγεται την απώλεια του δασικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, το β.δ. αναφέρει ότι απαιτείται άδεια της δασικής αρχής, όταν οι λυόμενες εγκαταστάσεις εγκαθίστανται σε δάση και δασικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι παγίως απαγορεύεται η νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Με την ευκαιρία της κωδικοποίησης, και δεδομένου ότι η κωδικοποίηση περιλαμβάνει την άρση ασαφειών και την προσαρμογή με το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 60 παρ. 2 ν. 4280/2014), η διάταξη θα πρέπει να επανεξεταστεί από την ΚΕΚ.
#2 Διονύσης 05-10-2016 09:48
Στο άρθρο 3 του νόμου (998/79) στην παρ 7
θα πρέπει να εξαλειφτεί το "δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια" Από την στιγμή που γίνεται πράξη χαρακτηρισμού και κατατάσσεται στη παρ 7 βγαίνει και βεβαίωση χαρακτηρισμού
#1 ΣΤΑΥΡΟΣ. 27-09-2016 13:42
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.
Δασική Αρχή:
η Κεντρική και οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες
Σχόλιο:
Εισάγονται οι έννοιες της δασικής
αρχής και των ειδικότερων εννοιών της
κεντρικής δασικής υπηρεσίας και
των
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ.ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ : ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗ.ΟΠΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

You have no rights to post comments